Logga för Mina Tassar - En hund och människa på promenad

Michaela är under utbildning till hundpsykolog hos Hundsteg.


Som hundpsykolog arbetar man utifrån ett beteendeanalytiskt perspektiv med hunden och dess människa. Man arbetar med att hitta orsaken till hundens beteendeproblem och sen ta fram en analys och ett åtgärdsprogram utefter hunden och människans förutsättningar.


I utbildningen får vi lära oss  att se vad som ligger bakom även komplicerade typer av problematik såsom hundar som biter, hundar som slåss, aggressivt beteende, ljud- och miljörädslor, separationsångest och hanteringsproblem som begränsar vardagens för både hund och ägare.


Michaela kommer under sin utbildning behöva några projekthundar. Har du en hund som har lite extra tufft i vardagen med något i listan nedan?  


Hundarna jag söker är:

  • 🤎 Rädsla (ej ljud) hund

  Rädslehunden har en emotion som utlöser en reaktion, det är reaktionen vi ser när hunden reagerar på stimulit. Rädslehunden bär ofta på en känsla av oro och obehag som förekommer i det dagliga livet och kan uppvisa försiktighet, osäkerhet, undvikande och flykt som kan vara kopplade till vissa situationer. Rädslehunden befinner sig i ett varaktigt beteende – alltså inte enbart ett tillfälligt beteende. Exempelvis: Orolig, svårt att varva ner, skakar, tom blick, passivitet/shut down, flyktbeteende, svår att få kontakt med, diarré, kissar på sig, hässjar, dreglar.


  • 🤎 PTSD hund

  Hund som upplevt potentiellt traumatiserande händelse (minst 4 veckor sedan händelsen måste ha passerat innan utredning kan starta). Hunden uppvisar symptom av påträngande minnesbilder, undvikande beteende, ökad vaksamhet, ihållande negativ känslomässig förändring.


  • 🤎 Separationsångest

  Förstör inredning, krafsar på ytterdörren, ylar, skäller, oro, otrygg, orolig, utåtagerande, destruktiva, passiva – fastnar i en väntan på sin människa.


  • 🤎 Ljudrädsla:

  Reagerar negativt vid olika/specifika typer av ljud. Exempelvis: Orolig, svårt att varva ner, skakar, tom blick, passivitet/shut down, flyktbeteende, svår att få kontakt med, diarré, kissar på sig, hässjar, dreglar.


  Hunden behöver inte finns på Mälaröarna, men inom Stockholm.

  Finns hunden inte på Mälaröarna tillkommer resekostnad.


  Hur går detta till?

  Vi kommer träffas 3 gånger fysiskt + en digital uppföljning.

  Kostnaden för dessa utredningar är rabatterad till 1500:- för alla 4 träffar i och med att Michaela är under utbildning (ord. pris 3000:-).

  Det kommer filmas under våra träffar, så detta måste man vara ok med.


  Efter vår första träff så kommer det göras en analys, den analysen kommer sedan skickas till en studiekamrat för genomgång innan den sen skickas till läraren för slutgenomgång. Därefter tas den med dig som hundägare.


  Maila hunddagis@minatassar.se om du skulle vilja ställa upp tillsammans med din hund.

  Märk mailet med 'Projekthund hundpsykolog'.